Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse / Uprawa / Hodowla / Usługi / Maszyny / Agrobudownictwo

Agrocasco - alternatywą Autocasco

Poniedziałek, 06 kwiecień 2009 / kategoria: Finanse

Uruchomienie funduszy strukturalnych spowodowało wzrost zainteresowania zakupami maszyn rolniczych. Ich wartość nierzadko dochodzi do 1 mln złotych. Jest to więc poważny wydatek, który wymaga zabezpieczenia przed ewentualną utratą lub zniszczeniem.

Użytkowanie maszyn rolniczych wiąże się z wysokim ryzykiem. Są to najczęściej pojazdy ciężkie, poruszające się wolno i do tego zajmujące wiele miejsca na wąskich polskich drogach. Szczególnie w okresie żniw, podczas omłotów bardzo często dochodzi do zaprószenia ognia, czy to od niedopałka papierosa wyrzuconego z przejeżdżającego samochodu, zbytniego nagrzania silnika, zatarcia sprzęgła, czy też uszkodzenia młocarni w kombajnie zbożowym powodującego jego zapalenie.

Na rynku powszechne jest ubezpieczenie Autocasco, chroniące pojazdy mechaniczne. Ochroną ubezpieczeniową w ramach Autocasco mogą zostać objęte tylko pojazdy, na które nałożony został wymóg rejestracji, czyli w przypadku maszyn rolniczych - ciągnik oraz przyczepa. Alternatywę może stanowić specjalnie opracowany produkt ubezpieczeniowy - Agrocasco, pozwalający objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkie rodzaje maszyn rolniczych od kombajnu, ciągnika, agregatu uprawowego, sadzarki, glebogryzarki, prasy, siewnika po środki transportowe bez własnego napędu, jak rozsiewacze nawozów i brony, które nie są objęte obowiązkiem rejestracji. Za ubezpieczeniem maszyn i pojazdów rolniczych w ramach Agrocasco przemawia jeszcze kilka ważnych względów. Po pierwsze, składki za ubezpieczenie są korzystniejsze od tradycyjnych w Autocasco. Po drugie, nie ma wymogu posiadania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a co za tym idzie, prościej i szybciej zawierane jest ubezpieczenie ze względu na brak konieczności przeprowadzania oględzin i wykonywania zdjęć pojazdów. Agrocasco skierowane jest tylko do sektora rolnego - rolnicy mają możliwość zawierana ubezpieczenia w specjalistycznych pakietach ubezpieczeń dla rolnictwa, co z kolei daje możliwość korzystania z atrakcyjnych warunków cenowych.

Ubezpieczenie Agrocasco zapewnia rolnikowi pełne zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi, takimi jak: wypadek, pożar, wybuch, uderzenie pioruna, huragan, obsuwanie się ziemi, zalanie, powódź, grad, lawina, deszcz nawalny, kradzież z miejsca przechowywania, rabunek oraz upadek statku powietrznego. Pojazdy i maszyny rolnicze objęte są ochroną zarówno w trakcie przechowywania maszyny w obrębie gospodarstwa rolnego, jak i podczas prowadzenia prac polowych, przejazdu z pola do domu, użytkowania maszyn do transportu np. buraków cukrowych. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres dwunastu miesięcy lub krótszy, np. na czas zbiorów lub wzmożonego okresu prac polowych.

W przypadku wystąpienia szkody polegającej na utracie, spadku wartości z powodu zniszczenia maszyny, uszkodzenia lub zaginięcia, towarzystwo wypłaca odpowiednie odszkodowanie, które ustalane jest na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz wysokości kosztów naprawy. Dobre ubezpieczenie Agrocasco uwzględnia również pokrycie kosztów zabezpieczenia uszkodzonej maszyny do dnia wykonania oględzin oraz zapłatę za uzasadniony ekonomicznie transport uszkodzonej maszyny do zakładu naprawczego.

Ubezpieczając maszyny w ramach Agrocasco, nie należy zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych, które gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich poszkodowanych np. w wypadku kombajnu zbożowego, który zderzył się z przejeżdżającym samochodem osobowym. Ważną informacją jest to, że pojazdy wolnobieżne będące własnością rolników indywidualnych objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, natomiast wszelkiego rodzaju inne pojazdy, np. ciągniki i przyczepy rolnicze, należy ubezpieczyć w ramach obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku Agrofirm, zarówno pojazdy wolnobieżne, jak i pozostałe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Maszyny rolnicze można ubezpieczyć także w ramach ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym. Przy stosunkowo niższej cenie za zawarcie umowy ubezpieczenia, rolnik uzyskuje jednak ochronę ubezpieczeniową w ograniczonym zakresie, a ochrona ta dotyczy tylko maszyn przechowywanych w gospodarstwie rolnym. Chcąc ubezpieczyć maszyny pracujące na polu lub poruszające się po drogach, należy zawrzeć umowę Agrocasco.

 

Źródło: Andrzej Janc
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska TUW
Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Brak komentarzy
Szukaj:

 

 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.AgroTargi.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone