Szukaj w serwisie

Regulamin

Polityka prywatności i regulamin Portalu Targów Rolniczych AgroTargi.com.pl


Wydawca serwisu udostępnia Portal Targów Rolniczych AgroTargi.com.pl bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.


Wydawcą Portalu Targów Rolniczych AgroTargi.com.pl jest Wydawnictwo EURO MTG z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 51 (zwanym dalej EURO MTG). Poniższa polityka prywatności określa zasady funkcjonowania Portalu Targów Rolniczych AgroTargi.com.pl.


EURO MTG opracowało niniejszy dokument mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.


Gromadzenie danych
Podczas każdej wizyty portal AgroTargi.com.pl automatycznie zbiera informacje dotyczące tej wizyty, w szczególności: o przeglądarce użytkownika, stronach, z których nastąpiło przejście do portalu oraz informacje o numerze IP użytkownika, typie przeglądarki. Dane są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.


Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail oraz kodu pocztowego zamieszkania. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez EURO MTG zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy.


Przechowywanie i ochrona danych
Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.).


Cookies, IP
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.


Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


EURO MTG przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;

 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów i reklamodawców;

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);

 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;

 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.


W portalu prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


Zabronione treści
W portalu AgroTargi.com.pl nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.


Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,

 • przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,

 • naruszające prawo do prywatności,

 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,

 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy

 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),

 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść AgroTargi.com.pl


Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. EURO MTG ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich.


EURO MTG zastrzega sobie prawo do: • zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,

 • czasowego zawieszania działania serwisu,

 • trwałego wyłączenia serwisu,

 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku)


Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.


Linki do innych stron www
Na stronach portalu AgroTargi.com.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. EURO MTG nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.


Prawa autorskie
Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu AgroTargi.com.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publicznie.


Użytkownik portalu AgroTargi.com.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów,  w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu AgroTargi.com.pl). Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.


Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.


Użytkownik upoważnia niniejszym EURO MTG do nieodpłatnego wykorzystywania w/w materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach www.AgroTargi.com.pl i innych portalach lub publikacjach drukowanych EURO MTG oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez EURO MTG wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia EURO MTG do wykorzystywania w/w materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.


Zmiany w regulaminie i polityce prywatności AgroTargi.com.pl
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności AgroTargi.com.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.


Niniejszy regulamin i polityka prywatności AgroTargi.com.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania.

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.AgroTargi.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone